Ratums Belang

STICHTING RATUMS BELANG

Volgens de statuten heeft de Stichting Ratums Belang ten doel: de belangen en de leefbaarheid van de gemeenschap Ratum te behartigen en al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords, teneinde het voortbestaan van de gemeenschap Ratum te bevorderen en de leefbaarheid van de gemeenschap Ratum zo mogelijk te verbeteren.

Sinds begin 2005 geldt dit bovendien niet alleen voor de gemeenschap Ratum, maar ook voor de aangrenzende gemeenschap Vosseveld. Omdat Vosseveld geen eigen belangengroepering had en dus ook in de contacten met bijvoorbeeld de gemeente niet vertegenwoordigd was, stond een initiatiefgroep voor de keus: of een eigen groep beginnen of aansluiten bij een bestaande. Het werd dit laatste, waarbij de keus viel op aansluiting bij Ratums Belang. Het bestuur werd dan ook uitgebreid met een lid uit Vosseveld

Het bestuur van de Stichting Ratums Belang wordt gevormd door:

Ben Aardema (voorzitter)
Monique ten Hoeve (secretaris / penningmeester)
Joselyn Taken
Lidy Legters
Johan Verink (namens Vosseveld)
André Sikkink
Bert Nijman
Henk Hillen (namens Vosseveld)

Heeft u iets waarvan u vindt dat de Stichting Ratums Belang zich ervoor zou moeten inzetten, aarzel niet en neem contact met ons op. Het contactadres is:
Stichting Ratums Belang
Ratumseweg 44
7106 CH Winterswijk Ratum
Tel.: 0543-569100
E-mail: info@ratumsbelang.nl