Vervolg WCL “kippenhokken project”.

Na acht jaar “kippenhokken project” wil WCL graag meer kleine bijzondere karakteristieke objecten in het Winterswijkse buitengebied behouden en herstellen. Dit gebeurt in samenwerking met het Monumenten Advies Bureau (MAB) uit Nijmegen. Daarvoor wil WCL in Ratum een pilot uitvoeren. Daarbij hebben ze de volgende vragen:

– Kent u nog mooie pareltjes zoals kippenhokken, ambacht huisjes, schoppen , waterputten e.d. in Ratum die een opknapbeurt nodig hebben. Wilt u deze doorgeven?
– Is er iemand uit Ratum die het bureau MAB wil helpen door mee te kijken bij de inventarisatie? (1 middag).
– Bent u eigenaar van een object en wilt u wel een bouwkundige inspectie/begroting van uw object, wilt u dit dan doorgeven?

In deze nieuwsbrief kunt u meer lezen over dit project.

Geplaatst in Winterswijk-Ratum | Reacties uitgeschakeld voor Vervolg WCL “kippenhokken project”.

Voortgang glasvezel voor het buitengebied Winterswijk

De verwachting is dat de vraagbundeling voor de komende zomer kan starten. Zodra daarna 50% abonnementen zijn afgesloten, zal de aanleg binnen drie weken van start gaan.

Klik hier om de februari 2016 nieuwsbrief te lezen.

 

Geplaatst in Winterswijk-Ratum | Reacties uitgeschakeld voor Voortgang glasvezel voor het buitengebied Winterswijk

Groot onderhoud Vredenseweg (N820)

In 2017 staat voor de provinciale weg N820 groot onderhoud op het programma. De provincie combineert het groot onderhoud met andere maatregelen, zoals maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid.

Samen met de gemeente Winterswijk voert de provincie een verkenning uit om te onderzoeken welke maatregelen gewenst zijn. Onderdeel daarvan is een inventarisatie van ideeën en suggesties uit de omgeving. Op 29 oktober 2015 zijn tijdens een inloopavond de eerste schetsen getoond. Naar aanleiding van de binnengekomen reacties is een reactienota opgesteld.

Planning
De verkenning wordt nu verder uitgewerkt en afgerond met een verkenningsrapportage. Hierin wordt voorgesteld een aantal maatregelen uit te werken. In het voorjaar van 2016 vindt hierover besluitvorming plaats. Het groot onderhoud staat gepland voor 2017.

Documenten:
Ontwerpschetsen N820
Reactienota N820

Meer informatie
Provincieloket
Telefoon: (026) 359 9999
E-mail: provincieloket@gelderland.nl

Geplaatst in Winterswijk-Ratum | Reacties uitgeschakeld voor Groot onderhoud Vredenseweg (N820)

Ontwikkelingen Steengroeve en omgeving

Op 25 juni 2015 is een informatiebijeenkomst gehouden in het raadhuis over de toekomstige ontwikkeling van de steengroeve en omgeving.
De voormalige Dienst Landelijk Gebied van het ministerie van Economische Zaken heeft een concept-ruimtelijk afsprakenkader opgesteld voor de steengroeve en omgeving. Hierin staat beschreven welke gewenste functie op welke plek wordt beoogd. Daarbij wordt onder andere rekening gehouden met de toekomstige ontwikkeling van Sibelco, de infrastructuur (o.a. tracé Steengroeveweg), maar ook met de ontwikkeling van natuur, recreatie en toerisme.
Voor het ruimtelijk afsprakenkader zijn gesprekken met diverse belanghebbenden gevoerd. Daarnaast is gebruik gemaakt van de resultaten van twee eerdere bijeenkomsten. In 2012 hield Dienst Landelijk Gebied een ontwerpatelier over het Natura2000-gebied Willink Weust en is er eind 2013 een informatieavond geweest over het toekomstige tracé van de Steengroeveweg.
Het verslag van de informatiebijeenkomst  op 25 juni over het concept-ruimtelijk afsprakenkader kunt u hier lezen.

Mocht u vragen/opmerkingen hebben over deze gebiedsontwikkeling, dan kunt u contact opnemen met Arjen Vedder, per mail via avedder@winterswijk.nl of telefonisch via 0543 543 543.

Geplaatst in Winterswijk-Ratum | Reacties uitgeschakeld voor Ontwikkelingen Steengroeve en omgeving

Glasvezel stap dichterbij voor bewoners buitengebied Winterswijk.

Verglasing van het buitengebied weer een stap dichterbij.

Uit de nieuwsbrief.

Het investeringsfonds CIF maakte landelijk bekend de ambitie en de financiële midden de hebben om de buitengebieden van Nederland van glasvezel te gaan voorzien met als uitgangspunt het aanbod aan de bewoners zoals in het Cogas verzorgingsgebied. De afgelopen weken hebben we veelvuldig contact gehad met CIF. Hieruit is gekomen dat CIF de bereidheid heeft uitgesproken om samen met SBBW ons gebied te willen gaan verglazen onder dezelfde voorwaarden als in het Cogas gebied.
Op hoofdlijn ziet dit model er als volgt uit:
Er wordt tot in de meterkast aangelegd en de aansluitingen beperken zich ook tot ‘alleen wit’. Dat wil zeggen alleen daar aansluiten waar geen Coax of Glas ligt. Bedrijven in het buitengebied kunnen meedoen als consument of kiezen voor een bedrijfsabonnement.

  • Iedereen die meedoet betaalt een vastrechtvergoeding van € 9,95 per maand, gedurende de duur van een abonnement. Zodra het abonnement wordt opgezegd, vervalt deze verplichting. U heeft toegang tot de providers die nu ook op het Cogasnetwerk zitten. Op dit moment drie providers voor de particuliere markt en twee voor zakelijk.
  • De ondergrens voor deelname ligt op 50%.
  • Er wordt gewerkt zonder subsidies dus CIF kan snel reageren op individuele situaties.
  • Zodra de grens van 50% gehaald is, wordt gegarandeerd op zeer korte termijn gestart met de aanleg.

Circa 96% van het buitengebied krijgt het standaard aanbod van € 9,95. De resterende 4% betreft woningen die dermate afgelegen of moeilijk bereikbaar zijn, dat de kosten daarvan té hoog zijn om deze tegen het standaard aanbod van € 9,95 mee te nemen. Deze bewoners krijgen een individueel aanbod om tegen betaling van extra kosten ook een aansluiting te krijgen. SBBW zal zich er voor inzetten dat ook deze ‘maatwerk’ situatie een goede kans krijgen een glasvezelaansluiting te krijgen.

Lees hier de volledige nieuwsbrief.

Geplaatst in Winterswijk-Ratum | Reacties uitgeschakeld voor Glasvezel stap dichterbij voor bewoners buitengebied Winterswijk.

Kerstboomviering 2015

Sinterklaas is weer naar huis, dus nu tijd voor onze andere traditie..

Zaterdag 12 december is weer de traditionele kerstboomversiering op het kruispunt in Ratum.
Vanaf 16.15 uur wordt er wat geschonken…
De Glühwein is dan warm en de Jägermeister is ijskoud.
Bij de vuurkorf is het dan goed toeven.

We nodigen iedereen van harte uit om de boom te komen bewonderen.

Geplaatst in Winterswijk-Ratum | Reacties uitgeschakeld voor Kerstboomviering 2015

Omgevingsvisie Buitengebied Winterswijk

De gemeente Winterswijk en de buurtschappen werken gezamenlijk aan een
nieuwe omgevingsvisie voor het buitengebied van Winterswijk. Deze visie gaat
het kader vormen voor (planologische) ontwikkelingen binnen dit gebied.
Uiteraard spelen daarbij veel verschillende belangen. Om deze belangen goed
in beeld te krijgen, worden interviews gehouden met vertegenwoordigers van
partijen in het buitengebied.

Daarnaast worden er in de buurtschappen inloopavonden gehouden waar bewoners van het buitengebied de kans krijgt om zijn of haar stem te laten horen.

Voor Henxel, Huppel en Ratum vindt deze bijeenkomst plaatst op 9 november in gebouw Emma in Ratum. Aanvang 19:30 uur

Voor de informatiefolder klik hier.

 

Geplaatst in Winterswijk-Ratum | Reacties uitgeschakeld voor Omgevingsvisie Buitengebied Winterswijk

KPN plaatst antenne in Ratum

Eind september ontvingen we bericht van KPN dat ondanks de gerealiseerde aanpassingen op de bestaande locaties en de gedane investeringen er alsnog besloten is om een opstelpunt voor Ratum te realiseren. Concreet betekent dit dat er een mast geplaatst wordt op de al eerder toegezegde locatie.

Antenne locatie Ratum

Wat betreft de realisatie kan KPN nog geen concrete uitspraken doen. De verschillende opdrachten zijn inmiddels de deur uitgegaan naar externe partijen, die ook zorg dragen voor de bouw.

KPN heeft toegezegd ons op de hoogte te houden van de vorderingen. Zodra er meer informatie is zullen we dit op de website plaatsen.

 

Geplaatst in Winterswijk-Ratum | Reacties uitgeschakeld voor KPN plaatst antenne in Ratum

Foto’s Ratums feest

De foto’s van het Ratums feest 2015 zijn weer geplaatst in het menu “Ratums Feest”

Geplaatst in Winterswijk-Ratum | Reacties uitgeschakeld voor Foto’s Ratums feest

Universiteit van Ratum

Universiteit van Ratum op 29 juli en 1 augustus van 20:00 tot 22.00 uur

Wat ooit als een grap begon wordt nu serieus. De Universiteit van Ratum organiseert voor de tweede maal twee avonden met boeiende publiekslezingen in Gebouw Emma in Ratum.

Vier gerenommeerde wetenschappers komen hiervoor naar Ratum:

WOENSDAG 29 juli,

Prof. Dr. Ralf-Dietrich Kahlke (Institut für Quartärforschung, Weimar & Universität Jena, Duitsland): Untermassfeld, eine berühmte Fundstelle aus Thüringen

Dr. John de Vos (Naturalis & Geologisch Museum Hofland): Grote patronen in de evolutie van de gewervelde dieren

ZATERDAG 1 augustus,

Prof. dr. Bert Boekschoten (Vrije Universiteit, Amsterdam): Steen in de steentijd

Dr Anne Schulp (Naturalis): Alles over de Tyrannosaurus rex van Naturalis

Geplaatst in Winterswijk-Ratum | Reacties uitgeschakeld voor Universiteit van Ratum